Diners al carrer

Procedència dels diners i primera distribució

El Grup Mixt – CUP-AE va rebre, fa uns mesos, uns diners extraordinaris no pressupostats, corresponents al romanent resultant del tancament dels comptes del Parlament de l’any 2013. A aquests diners també s'han sumat els diners que Hisenda retorna a les persones diputades de la CUP-AE fruit de les declaracions a retornar del 2013. Les quantitats positives surten per l’excés de retenció d’IRPF practicada en les nòmines del Parlament de 2013. En total son 36.000€, 33.000€ de romanent i 3.000€ de les declaracions a retornar del 2013 dels diputats de la CUP.

La Candidatura d’Unitat Popular decideix repartir:

  • 2.050€ per la reconstrucció de Can Vies
  • 10.185€ a parts iguals per projectes de solidaritat internacional amb el poble palestí, sahrauí i kurd
  • 23.765€ en projectes del territori mitjançant votació electrònica oberta

Resultats del procés d’elecció dels projectes

Dates de votació: 22 desembre – 31 desembre
Persones que han votat: 5.693 persones
Vots emesos: 12.855 vots
Repartiment de vots:

PROJECTES VOTS % TOTAL
Tancarem el CIE
2910 22,64%
Campanyes desobediència accés habitatge
2563 19,94%
GT defensa sanitat pública a Tarragona
1151 9,95%
Contra violències dones i dret propi cos
2173 16,90%
Plataforma en Defensa de l'Ebre
1803 14,03%
Projecte Observatori Per l'Horta
991 7,71%
Col·lectiu Sense Papers de Perpinyà
1264 9,83%
TOTAL 12855 100,00%

Repartiment dels diners pels projectes a partir dels resultats

(límit inferior: 500€ / límit superior: 5.000€)

PROJECTES MÍNIM 500€
FUNCIÓ VOTS
TOTAL
Tancarem el CIE
500,00 € 4.500,00 €
5.000,00 €
Campanyes desobediència accés habitatge
500,00 € 4.062,92 €
4.562,92 €
GT defensa sanitat pública a Tarragona
500,00 € 1.824,59 €
2.324,59 €
Contra violències dones i dret propi cos
500,00 € 3.444,68 €
3.944,68 €
Plataforma en Defensa de l'Ebre
500,00 € 2.858,15 €
3.358,15 €
Projecte Observatori Per l'Horta
500,00 € 1.570,95 €
2.070,95 €
Col·lectiu Sense Papers de Perpinyà
500,00 € 2.003,72 €
2.503,72 €
TOTAL 3.500,00 €
20.265,00 €
23.765,00 €

Condicions de retorn per les organitzacions perceptores

Les organitzacions perceptores tenen l’obligació d’explicar en què s'han gastat els diners, fent una relació de conceptes de despeses que sumin la quantitat de diners aportada i una petita memòria explicativa del projecte/activitat que tingui el suport d'algun material visual en el termini de 6 mesos després de rebre els diners. Tota aquesta informació es publicarà de forma conjunta a la web de la Candidatura d’Unitat Popular.